Home

Belangrijke mededeling over de fietszoektocht!

Voor een vlotte afhandeling van de inschrijvingen vragen wij om naar ons een mail te sturen nadat u het inschrijvingsgeld heeft overgeschreven. De deelnameformulieren + ijscrèmebonnetjes  worden voor de Beverse deelnemers max 2 dagen na overschrijven in uw brievenbus gestoken. Voor niet Beverenaars worden de formulieren opgestuurd per post.

Deelnameprijs:

Beverenaars =            €2 / deelnemer

Niet Beverenaars =    €4 / deelnemer

Inschrijven kan door het correcte bedrag over te schrijven naar ons rekeningnummer BE42 0018 7275 5354 op naam van Puitenslagersfeesten vzw met vermelding van FT + uw naam en adres.

LINK NAAR HET WEDSTRIJDREGLEMENT

LAST-MINUTE UPDATES:

Vraag 32 – kan onverwachts niet opgelost worden, deze mag je dus overslaan.

Ter hoogte van Zwijndrecht zorgt een zetduiveltje voor verwarring.

Na de parking, volg je het fietspad en ga je even rechtsaf in de Kerkhofstraat i.p.v de Kerkstraat, en vervolg je je weg evenwijdig met de kerkhofmuur en rij je verder rechtdoor in de Vlietstraat.

Door een foutieve registratie van onze km-teller blijkt de fietstocht een 4-tal km langer te zijn. Onze excuses hiervoor.

Ingevulde antwoordformulieren mogen bezorgd worden aan :

Puitenslagersfeesten vzw
P. Steenssensstraat 63
9120 Beveren

TREKT-ER-OP-PUIT