MLSO
Medium
Hoofd

MLSO

Explore Now

Van der Valk Hotel Beveren
Medium
Hoofd

Van der Valk Hotel Beveren

Explore Now

HomeVast
Medium
Hoofd

HomeVast

Explore Now

Heyrman - De Roeck
Medium
Hoofd

Heyrman - De Roeck

Explore Now

K-IMVEST
Medium
Hoofd

K-IMVEST

Explore Now

Demeyco
Medium
Hoofd

Demeyco

Explore Now

Caslo
Medium
Hoofd

Caslo

Explore Now

Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Puitenslagersfeesten vzw, heeft Puitenslagersfeesten vzw de hoedanigheid van verwerker. Het bestuur heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. Het bestuur verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
In het kader van de diensten voor de bezoeker, verwerkt Puitenslagersfeesten vzw persoonsgegevens van de door de bezoeker opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de bezoeker in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.